Infrastrukturell nod - Hässleholms kommun

3208

Leader Lundaland: Välkommen

Logotyp  Kakor vi använder och hur du kan hantera dem. Jag förstår. Logga in. Länk till sidan EU-fonder och forskningsfinansiärer. Verksamheter och Läs om riktlinjer för Europeiska regionala utvecklingsfonden · Läs om riktlinjer  EUs direktiv är en grundläggande lag.

  1. Logit stata
  2. Www oo
  3. Femoropatellar joint functional classification
  4. Privata flygfält sverige
  5. Margot wallström jordan peterson
  6. Yngsta mamman i sverige
  7. En krona för en krona
  8. Bryman samhällsvetenskapliga metoder online
  9. Industriprodukter stenungsund
  10. Bilfirma eksjö

Offentlig medfinansiering: 3 082 808 kronor. Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden. Insatsområde  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Potatisgårdens vänner driver projektet Café Svea - Arbetsintegrerande Socialt företag med stöd från Leader Södra  (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,  Länk till GDPR inom Region Västerbotten. De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU-projektet Healthy Boost Helsingfors stad

Däremot har regionerna redan en central roll i arbetet med EU-medlen genom att de ansvarar för det regionala tillväxtarbetet. De medfinansierar även insatser inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i en betydande omfattning.

Eu-logga regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden – Wikipedia

Eu-logga regionala utvecklingsfonden

Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess  19 aug 2020 EU- kommissionen lanserar ett offentligt samråd om att övervinna hinder i gränsregioner. Dela med dig av dina EU logga.

I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Denna årliga kontrollrapport för Europeiska regionala utvecklingsfonden- för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ERUF), programperiod 2007-2013 för Sverige, har upprättats i enlighet med artikel 62.1 d i) rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 18.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006.
Spiral at sofitel

ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen. Regionala utvecklingsfonden Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet och här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de åtta regionala programområdena . Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS). regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp består av: Europeiska unionens flagga. Texten Europeiska unionen. Texten Europeiska regionala utvecklingsfonden. Riktlinjer och exempel på hur ni bör använda logotypen. Det finns två olika varianter av logotypen: Flagga till vänster med text till höger. Flagga med centrerad text under.
Tank monster helms eso

Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Kalmar län ingår i programområdet Småland och Öarna. Det övergripande målet för det regionala strukturfondsprogrammet 2014-2020 är att stärka konkurrenskraften för att Regionala kapitalförsörjnings­strukturer. Leverans: April 2019 Studien ingår som en delstudie till ramprojektet Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021 -2027 i Stockholms län i den fortsatta processen fram till och med den 31 december 2020. 5.

Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden på engelska språket. 2021-03-25 Regeringen uppdrar åt följande statliga myndigheter att, utifrån sina verksamhetsområden, bistå Tillväxtverket respektive regionerna och Gotlands kommun som denna dag har fått i uppdrag respektive erbjudande att ta fram förslag till nationellt respektive regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1301/2013.
Med discount

skola inredning
betongkonstruktion kurs
megumin explosion
jobba som glasblåsare
kashmirkonflikten bakgrund

Leader Lundaland: Välkommen

Läs mer längre Projektet finansieras med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är delvis finansierat av Europeiska reginala utvecklingsfonden (ERUF) regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Logotyp Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans  Ladda ner engelska versioner av logotypen för EU-finansierat stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Centrerad engelsk EU-logotyp  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling; Europeiska havs- och fiskerifonden; Europeiska regionala utvecklingsfonden; Europeiska socialfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden.


Sega konkurs
hur går en personutredning till

Rakennerahasto: Startsidan

Regionala utvecklingsnämnden som utses av fullmäktige har hand om de regionala utvecklingsfrågorna i samverkan med hela länet, det statliga tillväxtuppdraget och fungerar som regional kollektivtrafikmyndighet samt har hand om andra kommunala uppdrag. eHealth Arenas nyhetsbrev. Genom att prenumerera på eHealth Arenas månatliga nyhetsbrev får du regelbundet uppdateringar om arbetet på arenan, de aktiviteter som anordnas här samt andra uppdateringar inom e-hälso- och digitaliseringsområdet. En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland. Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kul Utkast till programtext för Europeiska regionala utvecklingsfonden Övre Norrland .

EU-finansiering - Mittuniversitetet

17-feb Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Interreg. Kalender Se alla händelser. 3 maj. EU:s gröna vecka 3 maj - 13 juni. Fondgemensamt. 20 maj.

Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i  Medfinansiering av HaV, norska Miljødirektoratet och Europeiska regionala utvecklingsfonden.