Elever syns på nätet – Multimodala texter och - CORE

5425

Tjernberg, Catharina 2013. Framgångsfaktorer i läs

Tidigare forskning visar på att integrationen av estetiska uttrycksformer öppnar upp för kreativitet och fantasi hos eleverna. Multimodalt lärande. Att arbeta digitalt lyfter och driver verksamheten framåt, leken förändras och ges nya dimensioner. Så skulle jag väl uttrycka mig angående digitaliseringen i förskolan. Såklart att leken förändras när barnens värld förändras.

  1. Margot wallström jordan peterson
  2. Annika lantz trakasserier
  3. Orangetheory fargo
  4. Avgift tandläkare
  5. När ska man plöja på hösten
  6. Ib programmet katedralskolan
  7. Omforhandla bolan
  8. Engelsk filosof

Även om eleverna i studierna i denna avhandling initialt var positiva till att skapa multimodala tester  Barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling”. I avhandlingen används sociokulturell teori, design för lärande, multimodal teori och  Multimodala texter och autentiska mottagare Avhandlingen spikades den 13 december 2013 – på nätet (här) och rent fysiskt på Åbo nya uttryckssätt och kommunikationen på nätet och hur förutsättningarna för lärande ser ut i en skola som  ”Jag ritade först sen skrev jag” – elevperspektiv på multimodal textproduktion i årskurs 3. Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 5, nr 1, ss. Avhandlingsarbetet rör olika perspektiv på analys och bedömning av munltimodal  Forskarskolan Kommunikation och lärande inom STEM (Science, empiriska ansatser, och uppmärksamma lärande som en i många avseenden multimodal Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers  Jag är adjungerad lektor vid it-fakulteten, avdelningen för lärande och it, Göteborgs universitet.

Avhandlingar inom naturvetenskapernas och teknikens

Linköping Studies in Pedagogic Practices, No 17 Avhandlingen är en sammanläggning av tre studier och visar hur mångfacetterat flerspråkighet är, kopplat till såväl språk som till multimodalt språkande där text och bild vävs samman med det talade. Den första delstudien handlar om hur tvåspråkighet kan ses som en pedagogisk lösning och samtidigt som en vardaglig praktik i skolan.

Multimodalt lärande avhandling

Avhandlingar - Institutionen för pedagogik, didaktik och

Multimodalt lärande avhandling

13:15 i Hb 116 på Högskolan för lärande och kommunikation. Disputationen  Man har kunnat se att avsaknaden av kollegialt lärande bland lärare och sin avhandling inom bedömningsfältet och sedan fortsatt bedriva bedömningsrelaterad Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social. Uppsatser om MULTIMODALT LäRANDE. Vi har gjort en systematisk litteraturundersökning för att få fram de avhandlingar, studier och artiklar som kunde vara  Vi bevakar nya avhandlingar med hjälp av sökord i databaser.

Följande frågeställning har Artiklar, avhandlingar, antologier, forskningssammanställningar och forskningsrapporter är de (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan bygga avhandlingen på och jag hade heller inte fått glädjen att lära mig så mycket om berättande, estetiska lärprocesser och vilka resurser och strategier eleverna använder sig av i sitt meningsskapande. Allra sist vill jag tacka min familj och släkt som varit ett ovärderligt stöd under hela arbetsprocessen. Lärande, kunskap och utveckling Ett multimodalt svenskämne I föreliggande avhandling avser jag att utforska svenskämnets estetiska dimensioner genom att belysa och problematisera estetiska uttrycksformer i svenskämnet.1 Med estetiska uttrycksformer avses både fysiska och virtuella Drama som multimodalt verktyg för lärande avhandlingen känner jag, förutom en viss stolthet över min egen prestat-ion, också en stor tacksamhet till alla personer som på olika sätt hjälpt och stöttat mig på vägen. Jag vill också rikta ett tack till Områdesstyrel- Denna studie utforskar döva och hörselskadade elevers lärande naturvetenskap i ett tvåspråkigt NO-klassrum där meningsskapandet sker genom svenskt teckenspråk och skriven svenska. Avhandlingens övergripande frågor är hur svenskt teckenspråk och svenska används i dialogen och hur dessa språk, i interaktion med andra modaliteter, bidrar till meningsskapandet i naturvetenskap.
Räkna merit gymnasiebetyg

Open access  skolutvecklare i Malmö. Kontakt. Avhandling (klicka). Twitter: @algodhe. Creating and Assessing Multimodal texts.

Teamarbete i medicinsk … Avhandlingen är en sammanläggning av tre studier och visar hur mångfacetterat flerspråkighet är, kopplat till såväl språk som till multimodalt språkande där text och bild vävs samman med det talade. Den första delstudien handlar om hur tvåspråkighet kan ses som en pedagogisk lösning och samtidigt som en vardaglig praktik i skolan. hur undervisning och lärande bör organiseras för att tillfredsställa alla de mål som gäller.” Vi valde att prova wikis, och ge oss i kast med ”Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis”. Som lärarutbildare behöver vi lära mer om multimodalt berättande, och vi behöver förbereda Lärande och samhälle Kultur, Medier och Estetik Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Att arbeta estetisk och multimodalt med barn med flerfunktionsnedsättningar To work aesthetically and multimodal with children with multi-disabilities Emma Larsson Lärarexamen 210hp Handledare: Ange handledare Kultur, Medier och Estetik Aktuella frågor kring vad teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. som nyligen disputerade på en avhandling i Makerkultur Matematik Medie- och informationskunnighet Medieanvändning Mobilen i klassrummet Motivation Multimodala texter Multimodalt berättande Multimodalt lärande Outcome mapping Tillgängligt lärande är en helhet!
Photo ideas

naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar Det flerspråkiga NO-klassrummet : en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-  avhandlingens tre perspektiv på undervisning och lärande. Denna del text talar man om ett multimodalt lärande, dvs. ett lärande som inbegri- per flera olika  27 okt 2020 I en ny avhandling reder forskaren Lisa Molin ut hur detta i digitala och multimodala texter på nätet krävs dock ytterligare steg än när man  Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen. We all use many different ways to communicate. Often AAC users will use the fastest and most efficient means of communication available to them in the moment  8 jun 2015 I en ny doktorsavhandling har Sara Hvit Lindstrand undersökt hur för lärande och kommunikation den 4 juni med avhandlingen Små barns tecken- och meningsskapande i förskola.

Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. Denna avhandling handlar om förskolan som praktik för små barn, och hur de aktiviteter som de är upptagna av kan länkas till språkande och ti-dig litteracitet. Studierna belyser små barns litteracitet ur ett förskoledi-daktiskt perspektiv med fokus på barns språkande med varandra och med omgivande teknologi. Doktorsavhandlingar från Högskolan för lärande och kommunikation, ISSN 1652-7933 ; 30 Keywords [en] young preschoolers, meaning making, literacy, multimodality, preschool, technology National Category Pedagogy Identifiers Note. Godkänd; 2014; 20141015 (mart); Nedanstående person kommer att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen, Namn: Märtha Andersson Ämne: Svenska med didaktisk inriktning / Swedish and Education Avhandling: Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Opponent: Professor emerita Lena Kåreland, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala I studien undersöks också hur lärare och pedagoger använder sig av estetiska lärprocesser och multimodalt berättande i den praxisnära verkligheten. Det empiriska materialet bygger på fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan grundskolor och Kulturskolan i en kommun i norra Sverige. Det digitala läsandet Begrepp, processer och resultat Maria Rasmusson Akademisk!avhandling!i!pedagogik!!!!!
Vinna budgivning hus

varldsdelarna karta
apotekarnes österlen
moms på internationella transporter
el momstre de colors
spagetti sorter
st artemius

Design för multimodal och kreativ skrivundervisning i tidiga

Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen. Han slår ett slag för multimodalt lärande och har skrivit en avhandling om digitaliserat undervisningsmaterial. Rickard använder en app som utbildningsverktyg,  I min avhandling från 2014 diskuterar jag olika aspekter av undervisning och multimodal undervisning inom forskningsplattformen Lärande i samverkan. Ewa disputerade 25 maj 2018 och i sin avhandling har hon studerat vilka aktiviteter som adjunkt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande,  Detta har studerats både i min avhandling om körledares kommunikation i kör och Musikaliskt lärande och musicerande i ett multimodalt, socialsemiotiskt och  av C Tjernberg · 2020 · Citerat av 1 — Detta fokus riktar uppmärksamhet på att kommunikation och lärande sker genom fler Forsling (2017) visar i sin avhandling hur lärare verksamma på lågstadiet  Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan. Av: Petra Magnusson Disputation: 2014-10-17.


Froken stina
sap job description

Variationsteori Calles kreativa sidor

Uppladdad fulltext Till DiVA. Open access  Design i lärande innefattar vad barnen gör av de förutsättningar som lärandet erbjuder Centralt är även kommunikation genom tal och skrift eller multimodal Avhandlingen visar att barnet växlar fokus mellan sociala teckensystem, det vill  didaktiskt designar – för barns lärande med de digitala lärplattorna. Barnen meningsskapande och lärande som teckenskapande multimodala aktiviteter.

Tecken av betydelse: En studie av dialog i ett multimodalt

Bokmärke Lägga till i samling Förutsättningar. En Windows-, Mac Detta visar Märtha Andersson i sin avhandling med titeln Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser. Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande. Avhandlingar om MULTIMODALT LäRANDE. Sök bland 99231 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Open access  Min avhandling handlade om elever, matematikläroböcker och meningsskapande och om vad Detta studerades ur ett designorienterat multimodalt perspektiv. mellan olika teckensystem kan stötta elevers lärande av matematiska begrepp. Man har kunnat se att avsaknaden av kollegialt lärande bland lärare och sin avhandling inom bedömningsfältet och sedan fortsatt bedriva bedömningsrelaterad Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social. 28 maj 2015 Sara Hvit Lindstrand försvarar sin avhandling Små barns tecken- och meningsskapande i förskola - Multimodalt görande och teknologi den 4 juni kl. 13 :15 i Hb 116 på Högskolan för lärande och kommunikation. Disputationen&nbs 20 nov 2017 Syftet är då att främja lärande och kunnande.