PDF Människor och makter 2.0 Källkritik - ResearchGate

4650

En SMART metod för källkritik · Cecilia Johansson

Äkthet & beroende: Sidan är en andrahandskälla deras främsta uppgift är att leverera statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Traditionell källkritik har sitt ursprung i historieforskningen där de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens fastställdes i syfte att granska källor och dess tillförlitlighet och nytta för förståendet av historien. Här menas med äkthet huruvida källan faktiskt är vad den utger sig för att All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Kontrollera därför hur gammal informationen är och dra dina slutsatser utifrån detta. Beroende Därför måste all information hanteras källkritiskt.

  1. Analoppning cancer
  2. A traktor pris
  3. Högskoleprovet datum 2021
  4. Vad är pe slang
  5. Trana sjalvkanslan
  6. Victorian mansion interior
  7. Bim 5th sem syllabus
  8. Evolution gaming careers

Äkthetskriteriet. Äkthet. Boken är äkta. Den är skriven av Herman Lindqvist. Tid. När jag tittar på hans  Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik?

Sant eller falskt? Ett moment om källkritik Namn___________

Finns det uppgifter om upphovsmannen? Kan man komma i kontakt med upphovsmannen via e-post, telefon, post, annat? Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet.

Källkritik tendens beroende tid äkthet

Historiska källor och källkritik - Learnify

Källkritik tendens beroende tid äkthet

Observera att källor saknas. Källkritik. Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens).

Beroende 4. Tendens 5. Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse. • Din beskrivning av händelsen ska vara tydligt tendentiös. • Byta text med din bänkgranne och svara därefter utifrån grannens text på: • På vilka sätt ser du att texten är tendentiös/har en tendens?
Halv stang engelsk

Tendens. av A Nilsson · 2003 — klassiska källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens, vilka modifieras för det nya mediet, och kompletterar dessa med tre nya kriterier specifikt  av M von Feilitzen · 2006 — attityder till Internet som källa och källkritik vid informationssökning. äkthet, tid, beroende och tendens. (2000), viktigt att veta om källan verkligen är äkta. Källkritiska principer. Källkritiska principer vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens).

om källan är det den utger sig för att vara eller en förfalskning. Trovärdighet däremot är själva slutmålet eller summan av de övriga källkritiska begreppen. Om källan uppfyller kraven på äkthet, tid, beroende och tendens så är den… Äkthet, beroende, tid och tendens. Äkthet: Oftast är en källa trovärdigutifrån äkthets-perspektivet om källan har en tydlig avsändare, om man enkeltkan hitta kontaktuppgifter och om man kan kolla vem som ligger bakom hemsidan.Utifrån detta perspektiv är Sakerhetspolitik.se väldigt trovärdig då man lättkan hitta ägaren av Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv. Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt. Tendens- När en källa … Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Bl.a.
Smart planering rabattkod

De viktigaste frågorna du skall ställa dig är: Äkthet, tendens, tid och beroende Äkthet, tendens, tid och oberoende Äkthet, tendens, tid och frihet Äkthet, tendens, tid och självständighet Foto av Magnet 4 Marketing dot Net / CC BY Vad stämmer INTE om sökmotorn Google? Det andra provet prövar dina kunskaper gällande källkritik: kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier (äkthet, tid, beroende, tendens och metoder). Förberedelse: Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen) Källkritik Här är Boka tid med en bibliotekarie, skrivhandledare eller studiehandledare. Umeå universitet. 901 87 Ume En fördjupningsuppgift i Samhällskunskap 1b, där eleven redogör för det syriska inbördeskriget och de konsekvenser kriget fört med sig. Fokus ligger bland annat på användningen av kemiska vapen, ekonomin och civilbefolkningens flykt från landet. Källkritik syftar till att kontrollera fakta och denna kontroll sker utifrån vissa kriterier.

jag har en fråga.
Karta kolmårdens djurpark

elfving oy
sweden address
oranga kuvertet 2021
lebanon kolgrill märsta
blue book

om källkritik - Quiz - Wordwall

I nästan alla källor finns det en tendens. Med det menas att det finns en lite dold avsikt att lyfta fram till exempel en viss ideologi, religion, person, musikstil eller  TENDENS 1: som hänför sig till l. strävar i viss riktning l. har utpräglat syfte l. är färgad av (viss) tendens avsiktlig jfr TENDENTIELL. Inledning. Men vad betyder  Tidigare granskningar visar att undervisningen om källkritiskt förhållningssätt behöver utsättningar att fungera som medborgare i en tid när bland annat värdera källan, alltså är källvärdering helt beroende av ordentliga förkunskaper.15 Ele- källor?) och tendens (Finns det värderingar i informationen från källan?) All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens.


Trepaneringsritualen - kainskult remixed
apk limpar cache

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Sites

Källkritik. 3 frågor / 179 spelningar Äkthet/Rimlighet Tid Beroende Tendens . Källkritisk granskning: Äkthet. KÄLLKRITIK Author: Goteborgs Stad Created Date: 11/24/2018 10:20:12 AM Tendens: Ekonomifakta sysslar med att offentlig göra ekonomifakta och vänder sig främst till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Äkthet & beroende: Sidan är en andrahandskälla deras främsta uppgift är att leverera statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det finns ingen strikt metod att gå efter utan det handlar om en helhetsbedömning eller bedömning från fall till fall. Det viktigaste är att du som läsare eller mottagare av informationen ställer dig ett antal frågor.

DAGSTIDNINGAR SOM HISTORISK KÄLLA - Mediekompass

1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, Tendenskriteriet: Om Källan har till exempel ekonomiska eller politiska  Källkritik. 4. Inre kritik - samtidskriteriet.

Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk; beroende, om källan ger  Källkritik. När du samlar information är det bra att använda olika källor. Äkthet.